7181

1

Първа помощ при котките!!!

Раздел: Котки

Категория: Здраве

   

Помнете: целта на оказване на всяка първа помощ се заключава преди всичко в това, непременно да се запази живота на вашата котка. По-нататък вниманието е нужно да бъде насочено към предотвратяване на всякакви възможни отрицателни последици от заболяванията, нещастните случаи или травмите. Необходимо е също да запомните, че котките са силни същества, своенравни и не обичат когато над тях се упражнява насилие, даже ако това се прави за тяхно добро и за спасяване на живота им. Съпротивлявайки се и изскубвайки се, котката може да нанесе със зъби и нокти сериозни травми на хората, които се опитват да й окажат първа помощ. За да се избегне това, е нужно котката да бъде надеждно фиксирана, а това изисква определени умения и техники.
Вие трябва да се научите не само правилно да се грижите за болната котка, но и на умението оперативно да оценявате обстановката, за да може при необходимост бързо да транспортирате до ветеринаря пострадалото животно за оказване на професионална помощ.

Какво да направим най-напред? Ако с котката се е случило нещастие, преди всичко внимателно огледайте животното. Това е много важно за вземане на правилното решение по оказването на долекарска помощ.
Вие трябва да можете: своевременно и правилно да спрете кръвотечение, да направите на котката изкуствено дишане (процедура по възбуждане на дишането), да обработвате рани, да слагате превръзки и шини, да предизвиквате повръщане, да поставяте инжекции, да отнесете заболялото или травмирано животно при ветеринаря.
За да може правилно да се определи степента на сериозност на заболяването или травмата у вашата котка е нужно да знаете как правилно да я обследвате. Естествено, че болното животно може да бъде недоволно от това че го безпокоят, затова не забравяйте да го поощрите с любимото му лакомство по време на огледа.

РЕАНИМАЦИЯ. ПОДДЪРЖАНЕ ЖИВОТА НА МОЗЪКА
Прилагането на този похват е необходимо в тези случаи, в които се нарушава нормалния приток на кръв към главния мозък на животното: при топлинен и слънчев удар, при поражение от електрически ток и т.н. Помнете, ако мозъкът не получава кислород в продължение само на няколко минути, то произтича необратимо нарушение на неговата дейност.
Първа помощ: отпуснете котката с главата надолу държейки я за задните крака с две ръце. Ако котката е много голяма и тежка поставете я така, че главата й да виси надолу, а задните крака да бъдат по-високо от тялото. Котки с нормален размер можете да развявате из въздуха, държейки я за задните крака, като съблюдавате необходимото внимание при тези действия. Всичко това осигурява допълнителен приток на кръв към главата.

ВЪЗБУЖДАНЕ НА ДИШАНЕТО
При нарушаване или спиране на дишането (например след даване на някои лекарствени препарати, в резултат на поражение на дихателния център от някои отрови, при травматичен и болеви шок и т.н.) се използват няколко начина за неговото възбуждане:
1. Гъделичкане на носа или почукване (перкане) по носната гъба.
2. Няколко (три-четири) резки шляпвания с широката страна на дланта по гръдната кухина. При това се задейства диафрагмата и междуребрените мускули.
3. Обливане или опръскване на котката със студена вода с едновременно пляскане по гръдната кухина с мокра кърпа или парцал.
4. Раздразване на дихателния център посредством поднасяне на памук напоен с амоняк.
5. Ритмично подръпване на езика на котката. За това е необходимо да се разтворят челюстите на животното и да се фиксират в отворено положение, поставяйки между тях дървена пръчица, еднократна спринцовка и т.н. Езика се хваща с палците на които е намотан бинт, носна кърпичка и т.н. След това трябва силно да се подръпва езика с периодичност около 4 секунди. Появата и на най-малко съпротивление по време на издърпването на език свидетелства за начало на възстановяване на дишането. При липса на незабавен ефект не губете надежда и продължавайте да стимулирате дишането.
Може да се съди за успешно завършена процедура при възобновяване на самостоятелното дишане и запазване на розовия цвят на венците.

НЕПРЯК СЪРДЕЧЕН МАСАЖ НА СЪРЦЕТО В СЪЧЕТАНИЕ С ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ (СЪРДЕЧНО-БЕЛОДРОБНА РЕАНИМАЦИЯ)
Тази комплексна процедура се прилага при животни с нарушено кръвообращение и спиране на дишането (при слънчев и топлинен удар, анафилактичен шок, поражение от електрически ток, отравяне с изгорели и изпуснати газове, при диабетична криза, остра сърдечна недостатъчност и други случаи в които може да спре сърцето).
В основата на провеждане на процедурата по изкуственото дишане лежи последователното притискане и разширяване на гръдния кош, благодарение на което въздухът се всмуква в белите дробове и се изтласква от тях. При прилагане на изкуствено дишане по способа "уста в носа" (този способ често се използва за оказване помощ на новородени котенца) е необходимо да се следи животното да не глътне езика си. За тази цел се разтваря челюстта на котката, езика се изважда навън и устата плътно се закрива. Котката трябва да лежи на дясната си страна, желателно е главата да бъде по-ниско от тялото. Придържайки челюстта на котката в затворено състояние, вдухайте (вкарайте) въздух с устата си през ноздрите на котката. Издишането ще бъде самостоятелно още щом отлепите устните си от ноздрите на котката. Ритмичност 14-24 пъти в минута.
Изкуственото дишане трябва да се прави дълго, до появата и установяването на самостоятелно дишане.
За изпълнение на процедурите по непряк сърдечен масаж е необходимо да притиснете с палеца на ръката едната страна на гърдите, а с останалите пръсти да обхванете другата страна точно зад лакътните стави. Следва рязко да окажете натиск върху гръдния кош на котката, а след това да отслабите натиска. Периодичността на стискане е 60-100 пъти в минута. Паралелно е необходимо да се прави изкуствено дишане.
Целият комплекс по изпълнение на процедурите по сърдечно-белодробна реанимация може да се изпълнява както от един човек, така и от няколко. При особено сериозни случаи (когато отсъства дишане, не се напипва пулс) шансовете за благополучен изход нарастват, ако един човек прави сърдечния масаж, а друг прави изкуствено дишане "уста в нос". Процедурите се повтарят ритмично. Освен това, в такива случаи се препоръчва да се повдига таза на котката и да се масажира коремната област на животното, тъй като тогава към мозъка постъпва допълнителен приток на кръв.
От време на време проверявайте пулса и щом той се появи започнете да правите изкуствено дишане. След завършване на процедурите заведете пострадалото животно във ветеринарна клиника.

КРЪВОТЕЧЕНИЕ И НАЧИНИ ЗА СПИРАНЕТО МУ
Кръвотеченията се разделят на артериални, венозни и капилярни.
Артериално кръвотечение. Кръвта изтича на силна пулсираща струя с яркочервен цвят.
Венозно кръвотечение. Кръвта изтича на струя, но не пулсира. Цветът е по-тъмен.
Капилярно кръвотечение. Кръвта е тъмна, отделя се по цялата повърхност на раната на капки или тънка струйка.
За спиране на кръвотеченията се правят: а) стягаща превръзка; б) турникет; в) притискане на съдовете с пръсти; г) превръзка със стърчащи краища върху разкъсания съд.

ПОСТАВЯНЕ НА СТЯГАЩИ ПРЕВРЪЗКИ
Стягаща превръзка се използва при капилярни и неголеми венозни кръвотечения. Върху раната се поставя няколко пласта стерилна марля (може да се използва парче стерилен бинт), намокрена с кислородна вода (тя не само разтваря мръсотията, но и служи като дезинфекциращо и кръвоспиращо средство), върху нея се поставя слой памук и всичко това се бинтова. Върху крайници превръзката се поставя като се бинтова отдолу нагоре за да може всяка следваща намотка на бинта да попадне на 1/3 върху предишната. Стягащата превръзка може да не се сваля 1,5 2 денонощия. Върху превръзката може да се постави торбичка с лед (или пакет замразени плодове), за намаляване на кръвотока в областта на раната.

ПОСТАВЯНЕ НА ТУРНИКЕТ
Турникет се поставя при силни венозни и артериални кръвотечения на крайниците и опашката. Като турникет може да се използва парченце тънък гумен маркуч, гумен или обикновен бинт, лента (ширит), носна кърпичка и т.н. Помнете, че турникет винаги се слага над мястото на кръвотечението. Силата на стягане на турникета трябва да бъде достатъчна за да спре кръвотечението, но не прекалено голяма за да не предизвика болка. След поставянето на турникета, върху раната се прави стягаща превръзка. В топло време турникета се оставя 1,5 часа, а през зимата не повече от 1 час за да не предизвика умъртвяване на тъканите. Ако е необходимо турникета да се държи по-дълго от указаното време, то на всеки 40 минути се отхлабва за 3-4 минути като с пръсти се притиска кървящия съд.
При повреждане на големи кръвоносни съдове, например бедрена артерия, до поставянето на турникета и превръзката, е необходимо кръвоносния съд внимателно да се притиска към прилежащите кости. След поставянето на турникета и превръзката трябва на котката да се даде да пие топла, леко подсолена вода, сладък чай или кафе.
Трябва да се помни, че турникетите са опасни: понякога те могат да донесат повече вреда отколкото полза. При неправилно поставяне на турникета е възможно стягане на нервни стволове, което може да доведе до умъртвяване на тъканта и парализа на крайника. Но от друга страна, котката може да загине от кръвозагуба от разкъсания съд. При неголеми венозни и капилярни кръвотечения се образува кръвен съсирек и раната се запушва (затваря). В такива случаи за преустановяване на кръвотечението вместо турникет е желателно да се използва натискане. Използвайте турникет само в този случай, когато кръвотечението е много силно и не можете да го спрете с други средства. Като правило това е артериалното кръвотечение ( виж горе).
За да поставите правилно турникета навийте парче гума или друг подръчен материал над раната и здраво завържете на възел, след това промушете под възела химикалка, молив или друг подходящ предмет и завъртете до спиране на кръвотечението.

ЧРЕВНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ
Поглъщането на остри разнородни предмети, а също и някои заболявания на червата могат да се съпровождат с чревно кръвотечение. За неголямо кръвотечение може да се съди по катранено черните фекалии. При обилно кръвотечение котката се изхожда често и изпражненията са с тъмен цвят. В такива случаи е необходимо котката да бъде в покой.
Животното не трябва да се храни и пои, да му се прави клизма или да се дава слабително!
Върху корема и в областта на кръста сложете студен компрес, например пакет замразени плодове, а след това заведете котката на ветеринаря за щателен оглед.

БЕЛОДРОБНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ
При удар от движещи се средства (автомобили, мотоциклети, велосипеди), падане от голяма височина, а също и при някои хронични заболявания, у котките може да се наблюдава кръвотечение от устата и носа, понякога заедно с кървава кашлица.
Котката трябва да се остави в покой, да се даде лекарство за спиране на кашлицата и след това животното бързо да се занесе при ветеринаря. Вода може да се дава само студена.

ПОСТАВЯНЕ НА ШИНИ
Обикновено шини се поставят при счупване на крайниците. На разтревожената котка е практически невъзможно да се постави правилно шина. Котката се дърпа, опитва се да хване пречещия й предмет, а това може да доведе до по-нататъшно травмиране на счупения крайник. За да се ограничи подвижността на котката, поставете й фиксиращо трико. За целта можете да използвате стари чорапогащи, обгърнете с тях цялото тяло, а също и мястото на повреждане. За тази цел на чорапогащника се отрязва долната част за да може лесно да се постави на тялото на животното. В случай на счупване на предни или задни крайници следва да се постави шина.

ПОСТАВЯНЕ НА ШИНА НА ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ
Обвързвайки с края на трикото тялото на котката, изрежете на нужното място отвори и внимателно промушете повредения крайник. За шина можете да използвате права пръчка, линийка или молив, които е нужно да омотаете с бинт за да не повредите меките тъкани. Шината се бинтова внимателно с подръчни материали: вратовръзка, кърпичка, колан, въженце. За тази цел най-добре е да се използва еластичен бинт.
След оказването на първа помощ отведете вашата котка при ветеринаря.

ПОСТАВЯНЕ НА ШИНА НА ЗАДНИ КРАЙНИЦИ
Повреден заден крайник се диагностицира лесно той виси. Възможно е образуване на хематоми. Задния крайник се имобилизира аналогично на предния. Помнете само, че при счупване на бедрена кост трябва една шина да се постави от вътрешната страна, а втора шина от външната страна на задния крайник.
След оказването на първа помощ отведете вашата котка при ветеринаря.
Ако счупването е открито и се вижда костта, най-напред трябва да сложите върху раната стерилна марля, а след това да поставяне шината. Не използвайте никакви мазила и кремове при поставяне на превръзката. Запомнете, че като последствие от всяка травма може да се получи шок, който е много опасен за живота.
За обезболяване и премахване на травматичния шок дайте на котката обезболяващо.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БОЛНОТО ИЛИ ТРАВМИРАНО ЖИВОТНО
Често се случва така, че болната или пострадала в резултата на някакъв нещастен случай котка е необходимо бързо да отиде при ветеринаря. За тази цел е необходимо да имате определени знания и умения. Травмираната котка е изплашена и често изпитва остра болка и затова може да ви ухапе или одраска. От друга страна, неправилното транспортиране (например при счупвания) може да утежни състоянието на животното. При всички видове счупвания пригответе опора за тялото за да намалите болката и да избегнете по-нататъшни повреждания при транспортирането. При открити счупвания не поставяйте антисептични средства и кремове. Пострадалата котка трябва да се транспортира във изопнато (разгънато, протегнато) състояние, покрита с нещо леко, но достатъчно топло. При счупвания на крайниците или опашката можете да приготвите портативна носилка от чанта с плоско дъно. При счупване на гръбначния стълб или тазови кости на животното, внимателно преместете на твърда носилка (например лист шперплат).
За избягване на по-нататъшно травмиране, пострадалият крайник трябва да се намира в щадящо положение: отгоре или висейки. Често, като най-удобно подръчно средство за транспортиране е одеалото, тъй като то задържа топлината, не травмира допълнително и фиксира положението на тялото. При превозване на болното животно не го тръскайте и накланяйте. Ако засучете (огънете) котката, убедете се, че гръдната кухина не е притисната и дишането е свободно. 

НАЧИНИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА КОТКАТА
При фиксирането, котката се съпротивлява, способна е да причини рани със своите зъби и нокти на хората, които се опитват да й окажат помощ. За да не се случи това, е необходимо котката да бъде надеждно фиксирана, а това изисква специални знания и умения. Впрочем, нищо сложно няма в това, но за всеки случай се препоръчва да потренирате отрано. 
Ето някои начини (способи), които трябва да усвои всеки собственик на котка, но отначало е нужно да потренирате изпълнението им върху здрава котка. Запомнете анатомията на котката е такава, че вие можете здраво да я държите за врата или лапите, без да се опасявате че ще й причините вреда.
Най-удобният способ за фиксиране на котката се изразява в това, да я хванете за врата здраво и уверено събирайки кожата колкото се може по-близо до тила между ушите (хватката на старшия именно така майката хваща своите котенца), и притиснете с лакти котката към не много твърда повърхност, фиксирайки тазовата част, за да не може котката да се изправи на задни лапи. Необходимо е главата на котката да се повдигне по-високо, и държейки я с лявата ръка, с дясната извършете необходимите манипулации.
По-добре обаче е, котката да се увие плътно в някаква здрава тъкан или одеяло с прибрани лапи към тялото.
Някои стопани слагат котката (особено от малките породи) във фиксираща торба, като от отвора й се подава само главата. За целта може да се използва калъфка за възглавница.
След като сте фиксирали котката е необходимо да обърнете внимание на това да не се получат други отрицателни последствия, нещастни случаи или травми. Вие трябва да се научите бързо да оценявате обстановката, за да може при необходимост възможно най-бързо да транспортирате пострадалото животно при ветеринаря за оказване на професионална помощ.

ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПОВРЪЩАНЕ
Фиксирайте котката, отворете устата й и вливайте наситен разтвор на готварска сол (четвърт чаена лъжичка сол разтворена в една чаена лъжичка вода). При тази процедура не трябва да се повдига главата на котката. Силното раздразване на вкусовите рецептори на езика ще предизвика повръщане. 
Може да се използва още един начин, но той е доста трудоемък: трябва насилствено да давате на котката вода до появата на повръщане. Може да са ви нужни от 0,05 до 0,25 литра вода, в зависимост от големината на животното.

ОЧИСТИТЕЛНА КЛИЗМА
Понякога, например при запек или разни патологични състояния е необходимо на котката да се направи очистителна клизма. За целта се препоръчва да се направи отвара от лайка или да се използва подсолена вода (1 чаена лъжичка сол на 1 чаша вода) с температура 25-30 градуса. Фиксирайте котката в лежащо положение на лявата й страна. Приготвения разтвор със стайна температура сложете в спринцовка, края й смажете с вазелин, повдигнете опашката на котката и внимателно без да бързате въведете с въртеливи движения края на спринцовката на дълбочина до 2 см. Постепенно изпразнете съдържанието й. След изваждането на спринцовката от правото черво притиснете опашката на котката към ануса за да възпрепятствате изтичане на течността. Задръжте котката 15-20 мин. до настъпване на дефекация. 
                                                       


                                                                                         Източник: dog.bg

Ключови думи:

първа, помощ, котки,

Сподели в:

Хигиенни навици при котката

И още за котките...

Болести при хамстерите

Добави коментар

Коментар 1 от Мима Василева

02:07ч
04.06.2013г.

Много интересна и полезна статия. Дори може да се класифицира като "НАРЪЧНИК".


КАТЕГОРИИ

Всички
Здраве
Новини
Любопитно
Полезно
Други

Домашен любимец на седмицата

Мартина(Марти)

  Подаръци: 203

  Лакомства: 4260

  Гласове: 124

Избор на редактора

КАЙРА

  Подаръци: 5

  Лакомства: 96

  Гласове: 47

Последно добавени домашни любимци

Виж всички домашни любимци

Най-ново от блога

Към блога ...

Последно от Въпроси и отговори

Към въпроси и отговори ...